Sistem Pengurusan Perumahan (SPP)Sistem Pengurusan Perumahan (SPP)
Pengenalan
Sistem Pengurusan Perumahan (SPP) merupakan sebuah aplikasi yang berasaskan Web Based System. SPP dibangunkan dengan menggunakan teknologi PHP dan menggunakan pangkalan data MySQL. SPP juga dibangunkan bagi melicinkan lagi urusan pengurusan serta pentadbiran sesuatu projek perumahan.

Sistem ini juga direka khas serta mengikut keperluan pentadbiran serta pengoperasian Joint Management Body (JMB) yang terdapat di seleruh Malaysia.

Objektif
  1. Melancarkan urusan pengurusan serta pentadbiran projek perumahan.
  2. Pembayaran serta proses kutipan boleh dilakukan secara online serta merekodkan segala transaksi kewangan yang dijalankan secara efisyen dan berkesan.
  3. Memudahkan proses rujukan serta carian di masa yang akan datang.
  4. Pengurusan pengeluaran serta cetakan Penyata Semasa, Penyata Bulanan serta Penyata Tahunan.
Konsep
  1. Dibangunkan secara Web Based System dengan menggunakan teknologi PHP, pangkalan data MySQL, dimana SPP ini boleh dicapai dimana-mana menggunakan pelayar internet (Mozilla Firefox, Internet Explorer dan sebagainya).
  2. SPP boleh diubahsuai mengikut kehendak / keperluan pelanggan.
  3. Boleh dilaksananakan dalam rangkaian Local Area Network (LAN).